บริษัท เรดดอท ดิจิตอล จำกัด

บริษัท เรดดอท ดิจิตอล จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 เริ่มต้นโดยกลุ่มของ Software Engineer ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ software และ website ทุกรูปแบบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ด้วยความพยายามที่จะปรับปรุงและพัฒนาการบริการ เพื่อลดความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายในขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนาระบบ software และการดูแล (maintenances) ของลูกค้า จึงได้พัฒนาจนกลายมาเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการออกแบบพัฒนาและดูแลระบบอย่างครบวงจรในปัจจุบันนอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีทีมงานที่สามารถรองรับ งานออกแบบ และพัฒนา software แบบ onsite service เช่น การพัฒนาระบบ คลังสินค้า หรือ ระบบจัดการ การผลิตสินค้า ที่จำเป็นต้องพัฒนารวมกับทาง IT ของบริษัทลูกค้า เพื่อความถูกต้องและต่อเนื่องของการพัฒนาระบบ