Conzento PDPA Solution

ระบบช่วยบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มีความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด โซลูชันที่ถูกคิดและพัฒนาโดยปฎิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และครอบคลุมฟังก์ชั่นการทำงานที่ธุรกิจต้องการ หรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจได้

ติดต่อเรา

สิ่งที่เราทำ

Software Solution

เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ ระบบของเราจึงรองรับการติดตั้งหลายรูปแบบ 

 • On Cloud

 • On Premises

 • Hybrid

เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญที่จะคอยแนะนำ และแก้ไขปัญหาระหว่างติดตั้ง

 

Customized Solution

จุดเด่นของระบบ Conzento คือการพัฒนาขึ้นมาเอง ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบที่ลูกค้าที่มีอยู่แล้วได้

Consultant


เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีประสบการณ์ ที่จะเข้าไปช่วย วิเคราะห์ ศึกษาโครงสร้าง และบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจ หรือองค์กรของคุณ

 • ศึกษาโครงสร้าง และกำหนดการกำกับดูแลขององค์กร / ธุรกิจ

 • กำหนดกรอบการทำงาน และผู้รับผิดชอบตามโครงสร้าง

 • กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน

 • รวบรวมกิจกรรมที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และประเมินความเสี่ยง

 • กำหนดนโยบาย มาตรการ ระเบียบการปฎิบัติหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับองค์กร / ธุรกิจ

Conzento มี Features อะไรบ้าง?

Activities
Record of Processing Activities
Data mapping
Cookie consent
Consent Form
Email Designer
SMS Designer
Data subject Request
Document Center
Data Breach Management
Conzento มี Features อะไรบ้าง? Conzento มี Features อะไรบ้าง? Conzento มี Features อะไรบ้าง? Conzento มี Features อะไรบ้าง? Conzento มี Features อะไรบ้าง? Conzento มี Features อะไรบ้าง? Conzento มี Features อะไรบ้าง? Conzento มี Features อะไรบ้าง? Conzento มี Features อะไรบ้าง? Conzento มี Features อะไรบ้าง? Conzento มี Features อะไรบ้าง? Conzento มี Features อะไรบ้าง? Conzento มี Features อะไรบ้าง? Conzento มี Features อะไรบ้าง? main-pic

การจัดการความยินยอม

Consent management

การจัดการความยินยอมการให้เก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ที่สามารถเชื่อมต่อกับทุกช่องทางที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อจัดเก็บความยินยอม และวัตถุประสงค์ 

Conzento ทำให้การออกแบบฟอร์ม หรือเอกสารเป็นเรื่องง่าย

Document Designer

การออกแบบเอกสารจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป Document designer คือเครื่องมือการสร้างเอกสารที่ใช้งานง่าย แค่ผู้ใช้งานใช้ Microsoft Word เป็นก็สามารถออกแบบและสร้างเทมเพลตได้เอง รวมถึงการสร้างเทมเพลตจากเอกสารเวิร์ดได้ 

Data Subject Request

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิ์จากเจ้าของข้อมูล ที่สามารถออกแบบได้เอง ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของธุรกิจ ทำให้การแจ้งขอใช้สิทธิเป็นเรื่องง่ายๆ ที่เจ้าของข้อมูลสามารถทำได้ด้วยตัวเอง 

Consent Form

แบบฟอร์มขอความยินยอมการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ที่สามารถออกแบบได้เอง กำหนดข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่นำข้อมูลไปใช้งาน และสามารถนำไปได้ทันที หรือจะเชื่อมต่อกับ Application ที่มีอยู่แล้ว รวมถึง Mobile Application 

เพียงเลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการ คลิก ลาก และวางลงบนฟอร์ม ก็สามารถสร้างฟอร์มที่มีรูปแบบสวยงาม และได้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถกำหนดเองได้

Email Designer

ทำไมอีเมลที่ส่งให้ลูกค้าจะต้องเป็น Plan text ธรรมดาที่น่าเบื่อ คุณสามารถออกแบบอีเมลให้สวยงาม และแตกต่างจากเดิมได้อย่างง่ายดาย และยังสร้างเป็นเทมเพลตได้อีกด้วย

Conzento มีเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วย DPO

Dashboard

การแสดงข้อมูลที่มีในระบบแบบ Real time นำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ทำให้รับรู้การเปลี่ยนแปลง หรือความผิดปกติได้ทันท่วงที โดยที่ผู้ใช้ทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของตนเองได้ตลอดเวลา

Record of processing activities

บันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จากการจัดกิจกรรม หรือผ่านทางสื่อดิจิตอล รายละเอียดของการจัดกิจกรรม ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง นี้จะบันทึกว่า ใครทำหน้าที่อะไรในการกิจกรรมนี้ การเก็บข้อมูลจะทำการจัดเก็บด้วยวัตถุประสงค์อะไร และอยู่บนฐานของกฎหมายข้อใด

Export to excel

ฟังก์ชันสำหรับการส่งข้อมูลของระบบออกเป็น Excel file ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งทางธุรกิจ เพราะไม่เพียงแค่นำข้อมูลมาทำรายงานเท่านั้น แต่ยังสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปประมวลต่อได้

Data mapping

เครื่องมือที่แสดงการจัดเก็บข้อมูลออกมาเป็นแผนภาพ ซึ่งจะช่วยให้ DPO สามารถตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบถึงการได้มาของข้อมูล การส่งต่อของข้อมูล การโอนถ่ายข้อมูล การกระทำใดใดที่จะกระทำกับข้อมูลส่วนบุคคล

เครื่องมือจำเป็นที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้ง่ายขึ้น

Feature ต่างๆที่จะทำให้การเข้าใช้งานระบบ Conzento ทำได้สะดวกและง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าใช้งานที่มากขึ้น

เชื่อมต่อกับ Active Directory ภายในบริษัท

ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบ conzento ได้โดยใช้ user และ ผ่าน password เดียวกันกับ windows เมื่อมีการเชื่อมต่อกับ Active Directory(AD) ภายในบริษัท

เชื่อมต่อกับ Single sign on ของบริษัท

Conzento รองรับการเชื่อมต่อกับ signgle sing on ของบริษัทโดยผ่าน OpenId connection

แบ่งแยกข้อมูลต่างๆได้ตามแต่ละหน่วยงานในบริษัท

สามารถระบุข้อมูลต่างๆ ตามแต่หน่วยงานภายในบริษัทได้ โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆจะเห็นข้อมูลเฉพาะของหน่วยงานที่ตัวเองสังกัดอยู่เท่านั้น

Two Factor Authentication

Conzento รองรับการ login เข้าใช้งานระบบแบบ Multi factor authentication โดยรองรับช่องทาง ดังนี้ Email, SMS, Google Authenticator

เครื่องมือที่ช่วยให้นักพัฒนาทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

เชื่อมต่อด้วย Open API

Api ของเราทั้งหมดพัฒนาตามมาตรฐานของ https://www.openapis.org/ ซึ่งเป็นมาตรฐาน ที่ได้รับการยอมรับในการเชื่อมต่อ API แบบ Restful ทำให้รองรับการเชื่อมต่อได้จากทุกภาษาที่ใช้สำหรับการพัฒนา

เชื่อมต่อด้วย GraphQL API

รองรับการ query data ด้วย graphQL ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการ Query กับ API ทำให้การดึงข้อมูลจาก API ทำได่สะดวกและยืดยุ่นมากขึ้น

Containerized Architecture

Conzento ทำงานบน Containerized base ทำให้สามารถสร้าง environment สำหรับการทดสอบการทำงานของระบบ ได้เพียงการ configuration ไม่กี่บรรทัด

Our Pricing Plan

เลือกแพ็กเกจให้ความเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น และรวดเร็ว โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก หรือ SME ที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย และเพื่อส่งเสริมให้การทำธุรกรรมประเภทต่างๆ ของธุรกิจ บริษัทหรือ องค์กรมีความน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

shape
shape
shape
shape

Starter

Cookies Management

Call us
 • Dashboard
 • Consent Management
 • - Cookies management
 • - Consent management
 • Data Inventory
 • - Activities
 • - Record of Processing activities
 • - Data mapping activity
 • Form designer
 • - Email designer
 • - SMS designer
 • Data subject request
 • - Request management
 • Document management
 • Data protection impact assessment (DPIA)
 • Data breach management

Advanced

Data Inventory with ROPA

Call us
 • Dashboard
 • Consent Management
 • - Cookies management
 • - Consent management
 • Data Inventory
 • - Activities
 • - Record of Processing activities
 • - Data mapping activity
 • Form designer
 • - Email designer
 • - SMS designer
 • Data subject request
 • - Request management
 • Document management
 • Data protection impact assessment (DPIA)
 • Data breach management

Professional

Fully PDPA Solution

Call us
 • Dashboard
 • Consent Management
 • - Cookies management
 • - Consent management
 • Data Inventory
 • - Activities
 • - Record of Processing activities
 • - Data mapping activity
 • Form designer
 • - Email designer
 • - SMS designer
 • Data subject request
 • - Request management
 • Document management
 • Data protection impact assessment (DPIA)
 • Data breach management

Enterprise

Fully PDPA Solution

Call us /
 • Dashboard
 • Consent Management
 • - Cookies management
 • - Consent management
 • Data Inventory
 • - Activities
 • - Record of Processing activities
 • - Data mapping activity
 • Form designer
 • - Email designer
 • - SMS designer
 • Data subject request
 • - Request management
 • Document management
 • Data protection impact assessment (DPIA)
 • Data breach management
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image

ลูกค้าของเรา

คำถามจากลูกค้าของเรา

 • PDPA คืออะไร

  PDPA (Personal Data Protection Act) คือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สาเหตุการประกาศใช้ พ.ร.บ. ฉบับนี้เนื่องมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน และมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่มากขึ้น ทำให้การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลทำได้ง่ายขึ้น และนำมาซึ่งความเดือดร้อนรำคาญ หรือสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล จึงต้องมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น

 • PDPA มีผลบังคับใช้เมื่อไหร่

  พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 และให้มีผลบังคับใช้วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 แต่เมื่อถึงกำหนดเริ่มการบังคับใช้ในปี 2563 ก็เลื่อนออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และเมื่อใกล้จะครบกำหนดก็มีการประกาศเลื่อนออกไปอีกครั้งเป็น 31 พฤษภาคม 2565

 • ผู้ควบคุมข้อมูลสามารถคิดค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลได้หรือไม่

  - ต้องพิจารณาจากคำร้องขอดังกล่าว อาศัยสิทธิตามกฎหมายรับรองหรือไม่ และมีข้อยกเว้นในการปฎิเสธคำขอหรือไม่ ถ้าคำขอนั้นไม่สมเหตุสมผล หรือเป็นคำขอที่ฟุ่มเฟือย คือเป็นคำขอที่มีลักษณะเป็นการร้องขอซ้ำๆ ในเรื่องเดียวกันหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันควร ผู้ควบคุมข้อมูลมีสิทธิที่จะปฎิเสธไม่ดำเนินการตามคำร้องขอ หรือคิดค่าใช้จ่ายได้ตามสมควรในการดำเนินการดังกล่าว