PDPA Solution

เรดดอท ดิจิตอล มีโซลูชั่น ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ และคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก บริการจากเราจึงเปรียบเสมือนจิ๊กซอว์ที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ ในด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้อง และปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้กับองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐ และธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่มีการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ทดลองใช้งาน
PDPA Solution
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Infrastructure

Platform ของเรารองรับการติดตั้ง On–Cloud, On–Premise หรือ Hybrid

Collaboration Platform

Platform ของเราสามารถเชื่อมต่อได้กับระบบที่มีอยู่แล้วด้วย APIs หรือเชื่อมต่อกับ AD/LDAP สำหรับ Single Sign On ด้วย OAuth2

Functions & Features

ฟังค์ชั่นการทำงาน ที่จะช่วยให้องค์กร บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งสามารถปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นเรื่องง่าย และถูกต้อง

Customization

เราเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มด้วยตนเอง จึงสามารถที่จะ ปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือเพิ่มเติม ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เหมาะสม หรือเข้ากันได้กับระบบที่มีอยู่แล้วได้

Service

Reddot Digital ให้บริการตั้งแต่ การศึกษาระบบ หรือขั้นตอนการทำงานของลูกค้า แนะนำเครื่องมือ บริการปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมตามความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงบริการที่ปรึกษาการดำเนินการด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

shape
shape
shape
shape

Platform

Conzento เป็น Platform สำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ทาง Reddot Digital ได้ทำการพัฒนาขึ้นมา ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกง่ายต่อการใช้งาน และมีความปลอดภัย ซึ่งการพัฒนานั้นได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม

Customization

Conzento คือระบบที่คุณต้องการ ถ้าคุณกำลังมองหาระบบที่สามารถปรับเปลี่ยน พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่แล้วได้ เพิ่มเติม

Consultant

นอกจากที่เราให้บริการด้าน Platform และ Customize แล้ว เรายังให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเรามีผู้ที่มีความรู้ความเขี่ยวชาญเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพิ่มเติม

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ครบจบที่ Reddot Digital

ดูแลตั้งแต่ก่อนการใช้งานระบบ ติดตั้งระบบ เร่ิมต้นใช้งาน ตลอดจนถึงการดูแลหลังการใช้งาน เพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล และยังมีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย พึงพอใจต่อการใช้บริการ เราพร้อมที่จะตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ทุกๆการดำเนินงาน หรือธุรกิจของคุณ มีความปลอดภัย และสมบูรณ์แบบอย่างที่สุด

Data Inventory
Data Mapping
Consent Management
Privacy Management
Data Subject Right
Form Designer
Document Center
Authentication
APIs
Dashboard & Report
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ครบจบที่ Reddot Digital การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ครบจบที่ Reddot Digital การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ครบจบที่ Reddot Digital การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ครบจบที่ Reddot Digital การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ครบจบที่ Reddot Digital การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ครบจบที่ Reddot Digital การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ครบจบที่ Reddot Digital การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ครบจบที่ Reddot Digital การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ครบจบที่ Reddot Digital การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ครบจบที่ Reddot Digital การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ครบจบที่ Reddot Digital การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ครบจบที่ Reddot Digital การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ครบจบที่ Reddot Digital การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ครบจบที่ Reddot Digital main-pic
ทำไมถึงต้องใช้บริการจาก Reddot Digital ทำไมถึงต้องใช้บริการจาก Reddot Digital ทำไมถึงต้องใช้บริการจาก Reddot Digital ทำไมถึงต้องใช้บริการจาก Reddot Digital ทำไมถึงต้องใช้บริการจาก Reddot Digital ทำไมถึงต้องใช้บริการจาก Reddot Digital ทำไมถึงต้องใช้บริการจาก Reddot Digital ทำไมถึงต้องใช้บริการจาก Reddot Digital ทำไมถึงต้องใช้บริการจาก Reddot Digital ทำไมถึงต้องใช้บริการจาก Reddot Digital

ทำไมถึงต้องใช้บริการจาก Reddot Digital

เราเป็นผู้พัฒนาระบบด้วยตนเอง ทำให้เราสามารถพัฒนาให้เหมาะสมกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และเรายังคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งานเป็นอย่างดี ทำให้ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง เรามีเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มความถูกต้องให้กับงาน และสามารถตอบสนองการงานได้ต่ำกว่า 3 วินาที ระบบของเราผ่านมาตรฐาน ISO27001 ISMS, และ Penetration test ตามรูปแบบ OWASP TOP 10 อีกทั้งเรามีลูกค้าองค์กรชั้นนำ ที่นำระบบของเราไปในการปฎิบัติงานอย่างแท้จริง

Ready to legal
Ease of use
Do with agile
Deploy with seconds
Open API
Turn maximize value

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีเครื่องมือที่จะช่วยบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อภาครัฐ และธุรกิจทุกประเภท คลอบคลุมทุกฟังค์ชั่นในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ใช้งานง่าย และมีความปลอดภัย

Data Inventory

จัดเก็บบันทึกกิจกรรมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล และการไหลของข้อมูล

Consent Management

จัดการการให้ความยินยอม ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงการจัดการความยินยอมใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้งาน

Form management

สร้างและแก้ไขแบบฟอร์มต่างๆ ได้ตลอดเวลา เปลี่ยนแบบฟอร์มที่เป็นกระดาษทั้งหมดเป็น ดิจิตอล พร้อมทั้งการขอความยินยอมไปพร้อมกัน

Data Subject request

จัดการแบบฟอร์มคำร้อง และคำร้องการขอใช้สิทธิ์จากเจ้าของข้อมูล

Privacy notice

บริหารการสื่อสารนโยบายและประกาศความเป็นส่วนตัว

Data processor management

จัดการข้อมูลผู้ประมูลผลข้อมูล โดยระบบจะช่วยสร้างเอกสารสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

Record of processing activities
บันทึกกิจกรรม

ระบบบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คือเครื่องมือช่วยจัดทำบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จากการจัดกิจกรรม หรือผ่านทางสื่อดิจิตอล การบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลนี้จะบันทึกว่า ใครทำหน้าที่อะไรในการกิจกรรมนี้ การเก็บข้อมูลจะทำการจัดเก็บด้วยวัตถุประสงค์อะไร และอยู่บนฐานของกฎหมายข้อใด

Data mapping activity

เครื่องมือที่ช่วยแสดงกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้อยู่ในรูปแบบ diagram ทำให้เข้าใจขั้นตอน และกระบวนการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่กำลังดำเนินการ

Consent management

Conzento รองรับการจัดเก็บความยินยอมของลูกค้าได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น คุกกี้,  เว็บไซต์, application หรือ mobile application ที่มีอยู่ รวมไปถึงการ  Integrate script  ผ่านทางแบบฟอร์มที่สามารถออกแบบ และปรับแต่งได้เอง รวมถึงกำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการแจ้งแก่เจ้าของข้อมูลได้

Data subject management
การจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูล

Conzento เตรียมช่องทางสำหรับการร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ในการใช้สิทธิต่างๆ ตามข้อกำหนดของกฎหมาย  และการบริหารจัดการการขอใช้สิทธิ  สำหรับผู้ดูแลข้อมูล ที่สามารถมอบหมายงานไปยังพนักงานผู้รับผิดชอบด้านต่างๆ พร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินการแก่เจ้าของข้อมูล ผ่านช่องทางต่างๆ

Form designer
สร้าง และปรับแต่งแบบฟอร์มได้ตามต้องการ

Conzento เตรียมเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถสร้าง และปรับแต่งแบบฟอร์ม หรือสร้างจาก template ของระบบได้ตามต้องการ ซึ่งรองรับแบบฟอร์มทุกประเภทที่ใช้ในระบบ เครื่องมือที่ช่วยให้การสร้างฟอร์มเป็นเรื่องง่าย เพียงเลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการคลิก ลาก และวางบนฟอร์ม ก็สามารถสร้างฟอร์มที่มีรูปแบบสวยงามได้

Our Pricing Plan

เลือกแพ็กเกจให้ความเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น และรวดเร็ว โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก หรือ SME ที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย และเพื่อส่งเสริมให้การทำธุรกรรมประเภทต่างๆ ของธุรกิจ บริษัทหรือ องค์กรมีความน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Starter

On Cloud

Call
 • Dashboard
 • Consent Management
 • - Cookies management
 • - Consent management
 • Form designer
 • - Email designer
 • - SMS designer
 • Data Inventory
 • - Activities
 • - Record of Processing activities
 • - Data mapping activity
 • Data subject management
 • Document management
 • Data breach management

Advanced

On Cloud

Call
 • Dashboard
 • Consent Management
 • - Cookies management
 • - Consent management
 • Form designer
 • - Email designer
 • - SMS designer
 • Data Inventory
 • - Activities
 • - Record of Processing activities
 • - Data mapping activity
 • Data subject management
 • Document management
 • Data breach management

Professional

On Cloud

Call
 • Dashboard
 • Consent Management
 • - Cookies management
 • - Consent management
 • Form designer
 • - Email designer
 • - SMS designer
 • Data Inventory
 • - Activities
 • - Record of Processing activities
 • - Data mapping activity
 • Data subject management
 • Document management
 • Data breach management

Enterprise

On Premiss

Call
 • Dashboard
 • Consent Management
 • - Cookies management
 • - Consent management
 • Form designer
 • - Email designer
 • - SMS designer
 • Data Inventory
 • - Activities
 • - Record of Processing activities
 • - Data mapping activity
 • Data subject management
 • Document management
 • Data breach management
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหม

เราพร้อมที่จะตอบคำถาม หรือแนะนำผลิตภัณฑ์ของเรา

ติดต่อเรา หรือ ต้องการทดลองใช้งาน
กลุ่มลูกค้าของเรามีทั้ง หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ที่นำ Platform ของเราไปติดตั้งใช้งานแล้ว

00+

Clients

00+

Government Sectors

00+

Public companies

00+

Others