Feature Category: IT and Startup

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

Infrastructure

Platform ของเรารองรับการติดตั้ง On–Cloud, On–Premise หรือ Hybrid

Standard

Collaboration Platform

Platform ของเราสามารถเชื่อมต่อได้กับระบบที่มีอยู่แล้วด้วย APIs หรือเชื่อมต่อกับ AD/LDAP สำหรับ Single Sign On ด้วย OAuth2

Standard

Functions & Features

ฟังค์ชั่นการทำงาน ที่จะช่วยให้องค์กร บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งสามารถปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นเรื่องง่าย และถูกต้อง

Standard

Customization

เราเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มด้วยตนเอง จึงสามารถที่จะ ปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือเพิ่มเติม ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เหมาะสม หรือเข้ากันได้กับระบบที่มีอยู่แล้วได้